יהלום 14

טורים

משולשים כפולים
726 0 14
1080 1

13

1590 2 12
2316 3 11
3337 4 10
4755 5 9
6703 6 8
9342 7 7
12880 8 6
17568 9 5
23712 10 4
30240 11 3
39840 12 2
51072 13 1
63936 14 0

:שני בתים

בית ראשון, עשרה משחקים לנחש מ4 עד 7

בית שני, 3 משחקים לנחש מ1 עד 3

נפילה אחת

 

חדש! היישר ממוחו הפורה של מר יעקב אפל

יהלום 13

כפולים משולשים טורים
13 0 462
12 1 690
11 2 1020
10 3 1492
9 4 2159
8 5 3090
7 6 4374
6 7 6124
5 8 8480
4 9 11616
3 10 15744
2 11 20640
1 12 28608
0 13 38208
שתי שיטות יהלום חדשות

:שני בתים

בית ראשון, עשרה משחקים לנחש מ4 עד 7

בית שני, 4 משחקים לנחש מ2 עד 4

נפילה אחת
לפרטים וייעוץ ניתן להתקשר אל יעקב אפל 0505929943 

טוטוזילה